DANSFESTIVALEN

 

DANSFESTIVALEN 2023 - LÖRDAG 13 MAJ PÅ ESKILSTUNA TEATER

VI GER TVÅ FÖRESTÄLLNINGAR KL. 13.00 och KL. 17.00. 

BILJETTER SÄLJS PÅ NORTIC.SE MED START 8 APRIL KL 09.00.

Dansfestivalen är Eskilstuna Dansakademis årliga avslutningsföreställning på Eskilstuna Teater. Den äger rum i slutet av vårterminen och ger eleverna en möjlighet att prova på hur det är att medverka i en professionell dansföreställning, med allt från repetitioner till scenkläder och scenljus.

Varje dansgrupp har ett eget nummer och vartannat år vävs dessa ihop med extranummer till en komplett musikal. Dansfestivalen brukar hålla en mycket hög nivå och uppskattas stort av både medverkande och publik.

INFORMATION INFÖR DANSFESTIVALEN 2023 - LÖRDAG 13 MAJ PÅ ESKILSTUNA TEATER

Repetitionerna på Eskilstuna Teater börjar måndag 1 maj och fortsätter sedan söndag 7 maj och vecka 19 (måndag 8 maj - fredag 12 maj). Översiktligt schema och information för veckan finns längre ned.


Vi rekommenderar att ni inför dansfestivalen läser informationen Bra att veta inför dansfestivalen nedan. Här finns tips och råd angående föreställningsdagen på teatern och scenkläder. Information ges även muntligen på lektionstid och vid samlingarna innan genomdragen/genrepet. Har ni frågor kring dansfestivalen, prata gärna med läraren eller kontakta oss på info@eskilstunadansakademi.se.

REPETITIONER PÅ ESKILTUNA TEATER 2023

 Måndag 1 maj kl 09.00 - 21.35 - Punktrep
Varje grupp har en egen repetitionstid på ca 15-20 min, se pdf-schema nedan.
Söndag 7 maj ca kl 09.30 - ca 20.00 - Genomdrag med stopp, akt 1 och akt 2
 • KL 09.30-09.55: Pernillas dansgrupper (Pomperipossa)
 • Kl 10.00 - ca 14.00: Akt 1
 • Kl 14.30 - ca 17.00: Akt 2
 • Kl 18.00- ca 21.00: Punktrep av nummer, övergångar mm. som behöver repeteras extra
För information kring vilka grupper som deltar i vilken akt, se pdf-schema nedan.
Repetitioner under dansfestivalveckan
 • Måndag 8 maj kl 16.30 - ca 21.00 - Genomdrag akt 1
  Pomperipossa (Pernilla) och Prinsessan på ärten (Ellinor) repeterar först. Därefter, ca 17.15, startar genomdraget för övriga grupper i den ordning de medverkar i föreställning (se körschema ovan).
 • Onsdag 10 maj kl 16.30 - ca 21.00 - Genomdrag akt 2
 • Torsdag 11 maj kl 16.30 - ca 21.00 - Genomdrag akt 1 och 2 (de allra yngsta eleverna deltar inte)
 • Fredag 12 maj, samling kl 16.20 - Genrep

Under genomdragen och genrepet deltar eleverna beroende på vilken akt deras grupp är med i. Alla grupper repeterar i den ordning som de är med i föreställningen, utom de allra yngsta grupperna som får repetera först så att de kan åka hem tidigt (meddelas av lärarna). De yngre barnen kan åka hem när de har dansat sin dans och läraren meddelat att de är klara. De äldre eleverna förväntas stanna kvar tills genomdraget/genrepet är färdigt för genomgång efteråt.

Det är viktigt att eleven närvarar vid alla repetitioner som sker på teatern innan föreställningen, så långt det är möjligt. Detta är både för elevens egen skull men även för hela gruppen, då vi övar hur man agerar på scen, rätt placeringar och in- och utgångar mm, som inte går att öva i danssalen. Meddela läraren i god tid om eleven inte kan delta vid något av repetitionstillfällena.

BRA ATT VETA INFÖR DANSFESTIVALEN

Om Dansfestivaldagen
 • Dansfestivaldagen lördag 13 maj bör eleverna vara på plats ca en timme innan första föreställningen börjar (de
  elever som har myggor samlas två timmar innan).
 • Alla dansgrupper, även de yngsta barnen, deltar i båda föreställningarna på dansfestivaldagen. Våra vuxengrupper brukar oftast inte delta på dansfestivalen, meddelas av läraren.
 • Tänk på att de barn som inte klarar sig själva på dansfestivaldagen måste ha en vuxen som ansvarar för dem och hjälper till med påklädning etc när de inte är på scen. Det går såklart bra att gå ihop med andra föräldrar och passa flera barn. Danslärarna har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med detta då de har flera grupper och arbetar bakom scen.
 • Den vuxen som passar barn bakom scen kan inte samtidigt titta på föreställningen. Då vi ger två föreställningar
  brukar familjer kunna dela upp det så att en vuxen passar barn under ena föreställningen och tittar på/köper biljetter till andra föreställningen.
 • Det kan bli lång väntan för de små barnen så se till att ta med både sysselsättning och mellanmål. Det kommer att finnas tid att gå ifrån teatern en stund mellan föreställningarna för att äta.

 • De äldre eleverna/de elever som deltar i många nummer får loger tilldelade bredvid stora scen, de yngre eleverna + föräldrar/de elever som deltar i enstaka nummer väntar på Lilla scen mellan numren. Under föreställningarna får elever och föräldrar INTE vara bakom scen eller i köket, utom såklart när eleverna ska in på scen.
 • I god tid inför respektive nummer hämtas de yngre eleverna på Lilla scen och får vänta i köket/bakom scen. De äldre eleverna förväntas själva hålla ordning på när de ska in på scen. Körschema kommer att sitta uppe och musiken kan höras i logerna/på Lilla scenen.

 • Tänk på att vara tysta när ni ska på/av scen, minsta ljud hörs lätt ut i salongen. Samma sak gäller med att inte vistas i "byxorna" (de svarta tygstycken som hänger i sidan av scenen), då du syns från salongen när scenljuset ligger på.
 • Ingen får gå in eller ut ur salongen under pågående akt. Detta stör annars både filminspelningen och publiken mycket, då ljus kommer in i salongen när dörren öppnas, även om det bara är på glänt.

 • Vi räknar med att eleverna respekterar och visar hänsyn mot varandra och varandras ägodelar/scenkläder. Håll ordning så inga scenkläder/rekvisita försvinner eller går sönder och släng skräp direkt i papperskorgen.
 • HA EN SUPERROLIG DANSFESTIVAL!

Om Scenkläder
 • Information om vilka scenkläder eleven ska ha på dansfestivalen ges av läraren. Scenkläderna ordnas av dansskolan, men ibland kan eleven behöva bidra med något enklare klädesplagg, tex strumpbyxor i en viss färg.
 • Se till att kolla med läraren tidigt under repveckan om något med scenkläderna är oklart (t ex färg på strumporna, underkläder etc). Tänk på att detaljer i scenkläderna syns mycket väl på scen, ha t ex inte underkläder som sticker ut/syns igenom pga mönster, färg mm.
 • Eleverna ska ha scenkläderna på alla genomdragen och genrepet på teatern, då de har betydelse för ljussättning och så att läraren ser att kläderna fungerar. Byt om till scenkläder på plats på teatern och byt tillbaka till egna kläder direkt efter repet, så att scenkläderna hålls fräscha hela veckan.
 • Var rädd om scenkläderna på dansfestivalen. Det är inte tillåtet att äta eller vistas ute med scenkläder på. Scenkläderna lämnas tillbaka direkt på kvällen efter sista föreställningen. Lämna dem i avsedda påsar bakom scen alt fint ihopvikta/upphängda i logen.
 


FÖLJ OSS

MEDLEM

VILL DU BLI MEDLEM OCH/ELLER VOLONTÄR I FÖRENINGEN ESKILTUNA DANSAKADEMI?

Årlig medlemsavgift 200 kr.

NYHETSBREV

VILL DU FÅ VÅRT NYHETSBREV?