SCHEMA OCH KURSUTBUD VÅREN 2024

 

Välkomna till vårterminen 2024 på Eskilstuna Dansakademi!

Här nedan kan du ta del av vårt schema och kursutbud för våren. Har du frågor om våra kurser är du välkommen att kontakta oss på info@eskilstunadansakademi.se.

Med reservation för att ändringar i schemat kan förekomma.

SCHEMA VÅREN 2024

KURSUTBUD VÅREN 2024

MER INFORMATION

ÅLDERS- OCH NIVÅINDELNING

Välj hellre en grupp som kanske är lite för lätt första gången än tvärtom. Läraren ansvarar för att flytta deltagare till en lämpligare grupp när det behövs. Tala med läraren eller kontakta oss via info@eskilstunadansakademi.se om du har frågor så hjälper vi dig hitta en kurs som passar! Gruppindelningen på vårterminen är vanligen densamma som höstterminen, om inte läraren meddelat annat.

DANS FÖR BARN 3-6 ÅR
Gruppindelning baseras på barnets födelseår och mognad. Har barnet inte dansat tidigare rekommenderas en kurs med lägre ålder om flera kurser finns för samma födelseår.

DANS FÖR BARN OCH UNGDOMAR 7-13 ÅR
Utgå från din ålder först (du ska ha fyllt den lägsta åldern eller fylla år under nuvarande kalenderår) och sedan dina förkunskaper.
N - Nybörjare. Inga förkunskaper krävs.
N/F - Nybörjare och fortsättning. Har ingen eller lite erfarenhet av vald dansstil, för nybörjare och för dig som har gått 1 till 4 terminer.
F - Fortsättning. Har god kunskap inom vald dansstil och har gått minst 4-6 terminer.

DANS FÖR UNGDOMAR FRÅN 13 ÅR OCH VUXNA
Detta är en ungefärlig nivåindelning. Oftast är den danstekniska nivå som eleven befinner sig på mer avgörande än exakt antal års förkunskaper.
N - Nybörjare. Inga förkunskaper krävs.
N/F - Nybörjare/fortsättning. För nybörjare och för dig som har gått 1 till 3 terminer inom vald dansstil.
F - Fortsättning. Minst två års grundläggande förkunskaper inom vald dansstil.
F/M - Fortsättning/medel. Minst tre års grundläggande förkunskaper inom vald dansstil.
M - Medel. Minst fyra års förkunskaper inom vald dansstil.
M/A - Medel/avancerad. Minst fem års förkunskaper inom vald dansstil.
A - Avancerad. På en mycket hög teknisk nivå.

 

KURSUTBUD FÖR BARN 3-6 ÅR

KURSUTBUD FÖR BARN 7-13 ÅR

KURSUTBUD FÖR UNGDOMAR FRÅN 13 ÅR

KURSUTBUD FÖR VUXNA