KURSVILLKOR

 

ANMÄLNINGSVILLKOR OCH PROVA PÅ

ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser sker här på hemsidan.. Du får ett bekräftelsemejl på din anmälan till angiven e-postadress. Håll utkik så inte våra mejl hamnar i din skräppost.
Om du anmält dig/ditt barn till en kurs som vi bedömer inte passar, tex pga fel ålder eller nivå,  kontaktar vi dig, antingen innan kursstart eller i samband med första kursveckan, och erbjuder en kurs som passar dig bättre (se Ålder- och nivåindelning).

ÅNGERVECKA, PROVA-PÅ OCH AVBOKNING

Du har möjlighet att kostnadsfritt ångra din anmälan efter första kurstillfället, dvs första kursveckan kan användas som gratis prova-på. Avbokning måste ske skriftligen till info@eskilstunadansakademi.se SENAST 6 DAGAR efter att kursen påbörjades. Om avbokning inte sker i tid blir eleven betalningsskyldig för hela terminsavgiften även om eleven inte närvarar.

FULLBOKADE ELLER INSTÄLLDA KURSER

Om en kurs är fullbokad erbjuds du om möjligt plats på en liknande kurs och/eller reservplats.

Vid för få deltagare till en kurs kan vissa kurser behöva slås ihop eller i värsta fall utgå i början av terminen. Vi gör alltid vad vi kan för att ta emot alla elever, t ex genom att erbjuda en liknande kurs.

FÖRÄNDRINGAR I SCHEMAT

I händelse av att det skulle bli nödvändigt förbehåller vi oss rätten att ställa in lektionstillfällen eller tillsätta vikarie. Ev. inställda klasser brukar tas igen efter terminens slut men om det inte är möjligt kan enstaka klasser ställas in helt utan ersättning. Datum för kommande kurstillfällen meddelas via Aktiviteter i laget.se-appen, se Information till elever och föräldrar.

FOTOMEDGIVANDE

Det är viktigt för oss att visa upp vår verksamhet i bild och film på våra sociala medier.

Det är alltid upp till var och en om man vill medverka i detta material. Vill ni som elev/vårdnadshavare till elev inte vara med på bild, vänligen kontakta oss. Du kan också ange detta i samband med din anmälan.

HANTERING AV PERSON-/KONTAKTUPPGIFTER OCH GDPR

Elev/vårdnadshavare godkänner vid kursanmälan att personuppgifter insamlas, registreras, lagras och behandlas i enlighet med GDPR.

 

AVGIFTER, RABATTER OCH BETALNING

KURS- OCH MEDLEMSAVGIFT

Kursavgift
Kursavgiften gäller 12 kurstillfällen per termin (om inte annat anges) och skiljer sig beroende på klassens längd, lärarens utbildningsnivå och antal lärare. Kurspriset anges i schemat för respektive kurs.

Medlemsavgift

Utöver kursavgift tillkommer en medlemsavgift på 75 kr per elev och termin.  Alla elever och lärare hos oss måste vara medlem i Föreningen Eskilstuna Dansakademi. Medlemsavgiften betalas i samband med kursavgiften för terminen. I avgiften ingår en olycksfallsförsäkring från Folksam.

Så fort medlemsavgiften är betald så aktiveras ditt medlemsskap. Medlemskortet visas i appen Laget.se under menyvalet Medlemskort (förutsätter att personlig e-postadress är registrerad i laget.se).

Medlemsavgiften är en viktig del för att kunna driva Föreningen Eskilstuna Dansakademis verksamhet framåt. Medlemsavgiften bestäms på föreningens årsmöte.

RABATTER VÅRTERMINEN 2024

3 kurser eller fler: 10% rabatt på hela kurspriset
6 kurser eller fler: 20% rabatt på hela kurspriset

Dansa-så-mycket-du-vill-pris: 8950 kr
För ett fast pris per termin får du dansa så många kurser du vill under en termin! Se bara till att du anmält dig och säkrat dina kursplatser innan kursstart.

BETALNING

Faktura på kursavgift(er) och medlemsavgift skickas till angiven e-post under andra kursveckan på terminen, när sista datum för kostnadsfri avbokning passerat. Avsändaren för fakturan är Eskilstuna Dansakademi via Billogram och betalningsmottagare är Klientmedel Billogram AB. Fakturor skickade efter 240214 har avsändare laget.se och dessa kan även betalas med Swish. I avgiften ingår en serviceavgift för betalningen. Om e-postadress (till målsman) saknas i anmälan skickas faktura via post med en serviceavgift på 29 kr.

Delbetalning
Det går bra att dela upp betalningen av fakturan under terminen, bara detta meddelas vid anmälan. Fakturan får då ett förlängt förfallodatum (90 dagar) och du kan välja hur du delar upp betalningen under denna period. Det är viktigt att samma OCR-nummer anges på alla betalningar. Fakturan kan också vara uppdelad på 3 delbetalningar.